Nederlandse ouder- en patiëntenvereniging voor hemangiomen en vasculaire malformaties.

Medische wetenschap

De medische wetenschap en het onderzoek naar hemangiomen heeft lange tijd – vanaf de jaren twintig – min of meer stilgestaan. De laatste decennia is het onderzoek naar hemangiomen en vasculaire malformaties weer flink opgepakt en lijkt op dit moment in een stroomversnelling te komen. Een van de bekende wetenschappers op dit gebied is dr Mulliken die de verschillende vasculaire afwijkingen in de jaren ’80 voor het eerst duidelijk onderscheidde. Daarvoor werd alles ‘hemangioom’ genoemd. Inmiddels is er een recentere classificatie voor aangeboren vaatafwijkingen te vinden op de website van de ISSVA http://www.issva.org/classification

De ISSVA (International Society for the Study of Vascular Anomalies) is de internationale wetenschappelijke vereniging op het gebied van aangeboren vaatafwijkingen. Elke twee jaar is er een wetenschappelijk congres: in 2018 in Amsterdam.

In Europees verband werken expertisecentra op het gebied van aangeboren vaatafwijkingen en patiëntenorganisaties sinds 2017 samen in een Europees referentienetwerk voor zeldzame aandoeningen:  https://vascern.eu/

web-image

 

Deze website is gerealiseerd door Tribble