Nederlandse ouder- en patiëntenvereniging voor hemangiomen en vasculaire malformaties.

Medische wetenschap

De medische wetenschap en het onderzoek naar hemangiomen heeft lange tijd – vanaf de jaren twintig – min of meer stilgestaan. De laatste decennia is het onderzoek naar hemangiomen en vasculaire malformaties weer flink opgepakt en lijkt op dit moment in een stroomversnelling te komen.Een van de bekende wetenschappers op dit gebied is dr Mulliken die de verschillende vasculaire afwijkingen in de jaren ’80 voor het eerst duidelijk onderscheidde. Daarvoor werd alles ‘hemangioom’ genoemd. Maar ook buiten Amerika wordt goed onderzoek naar hemangiomen en vasculaire malformaties gedaan.

Voor gespecialiseerde artsen op dit gebied is er een internationaal genootschap die elke twee jaar de stand van zaken op het gebied van vasculaire afwijkingen met elkaar doorneemt: the International Society for the Study of Vascular Anomalies (I.S.S.V.A.). Zie http://www.issva.org/. In 2010 was de bijeenkomst in Brussel. De volgende bijeenkomst is in juni 2012 in Zweden.

Literatuur:

In 2008 bleek dat propranolol bij hemangiomen zeer effectief kan werken bij hemangiomen.
Propranolol for severe hemangiomas of infancy.
Léauté-Labrèze C, Dumas de la Roque E, Hubiche T, Boralevi F, Thambo JB, Taïeb A., N Engl J Med. 2008 Jun 12;358(24):2649-51.  

Zie over vasculaire malformaties de volgende overzichtsartikelen:
Vascular malformations: Part I.
Garzon MC, Huang JT, Enjolras O, Frieden IJ.
J Am Acad Dermatol. 2007 Mar;56(3):353-70; quiz 371-4. Review.PMID: 17317485
Vascular malformations. Part II: associated syndromes.
Garzon MC, Huang JT, Enjolras O, Frieden IJ.
J Am Acad Dermatol. 2007 Apr;56(4):541-64. Review.PMID: 17367610 [PubMed – indexed for MEDLINE]

Deze website is gerealiseerd door Tribble