Nederlandse ouder- en patiëntenvereniging voor hemangiomen en vasculaire malformaties.

Lid of donateur worden

Patiënten met een hemangioom of vasculaire malformatie en hun familieleden verwelkomen wij graag als lid van onze vereniging. Overige belangstellenden verwelkomen wij graag als donateur.

Leden hebben:
recht op gratis toegang met hun gezin tot de ontmoetingsdag
(jaarlijks op een zaterdag in oktober, inclusief lunch en allerlei activiteiten voor kinderen)
recht op het blad Hevas Magazine (4 keer per jaar)
recht op het tijdschrift ‘HEELdeHUID’ (4 keer per jaar)
stemrecht op de ledenvergaderingen

Vaste donateurs hebben:
recht op het blad Hevas Magazine (4 keer per jaar)
recht op het tijdschrift ‘HEELdeHUID’ (4 keer per jaar)
toegang tot de jaarlijkse ledenvergadering

De contributie bedraagt € 25,00 per jaar voor leden en donateurs.

Er zijn ziektekostenverzekeringen die deze contributie volledig vergoeden (klik hier voor een overzicht). Voor leden kan indien nodig korting op het lidmaatschapsgeld worden gegeven. Indien u niet kiest voor automatische incasso graag het geld storten op bankrekening IBAN-nummer: NL96RABO0132718286 ten name van ouder- en patiëntenvereniging Hevas.

Vul het onderstaande formulier in

Voornaam
Achternaam
Straat en huisnummer
Postcode + Plaats
E-mailadres
Wilt u lid of donateur worden?
Omschrijf kort de aandoening indien van toepassing.
Automatisch incasso  Ja, ik ga akkoord met een automatische incasso

Alleen invullen bij automatische incasso

Naam bank
Rekeningnummer
Rekeninghouder

Deze website is gerealiseerd door Tribble